A *-gal megjelölt mezők kitöltése kötelező
ADATKEZELŐ:
Neve:
Laurentes Kft
Képviselője:
Daniele Grotto
Honlapja:
Az adatkezelés célja:
törzsvásárlói rendszer fenntartása
/ hírlevél, sms értesítés küldése
Az adatkezelés alapja:
Az érintett hozzájárulása.
A személyes adatok címzettje:
(akik megtekinthetik)
a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója, szerverszolgáltatást végző munkavállalói, postai kézbesítés esetén a Posta munkavállalói, futárszolgálat igénybe vétele esetén a futárszolgálat alkalmazottai.
A személyes adatok tárolásának időtartama:
a hozzájárulás visszavonásáig.
TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:

Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani

A személyes adatok megadására nem köteles. Amennyiben az adatokat nem adja meg, a Gasklub regisztráció nem jön létre, hírlevelet / sms értesítést pedig nem küldünk.

További információk a Társaság honlapján (a láblécben) elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.

A felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
http://naih.hu; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Telefonszám: +36 (1) 391-1400;Telefax szám: +36 (1) 391-1410

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül beleegyezésemet adom, egyben kijelentem, hogy az ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓBAN foglaltakat elolvastam, megértettem és hozzájárulásomat az abban foglaltakra is tekintettel adom meg.